miércoles, 12 de agosto de 2009

Final (I)La segona conclusió, es, que les xines están bones. He d´admitir que quan aní a xina, no es que em resultaren lletjes, però les veia rares...les cares massa redones i els ulls de ralla, com si els haveren pegat una nyespla contra una pared...no me pareixen massa guapos els xinos. Pero amb el temps, arribava un punt que ja no sabía ni que era extranjer, perquè coses com cagar en un forat o vore tants xinos reunits, ja te resulten cotidianes. Com la entrecama té fam, i com deia aquell, "Si el amor és cego, és perquè la xufa no té ulls", les dones comencen a ser més guapes cada dia. Supose que als peruanos y les dones gordes i en bigot, els passará lo mateix en el seu país... Pero ara he d´admetre que una xina que és guapa... té fica la xufa pollastre aixina sense voler. A més, no es només això, igual es perquè sóc extranjer, però són més obertes... a tot tipo de questions i conversacions... bé, que cadascú pense lo que vullga.

No hay comentarios: